Elastisk kollision (2D)

Kollisioner af objekter foretages nemmest i CM systemet...

% Collide in CM
clf; clc; clear;

s1 = struct(); % Første kugle
s1.r = [-10, -5];
s1.radius = 2;
s1.m = s1.radius * 10;
s1.p = s1.m .* [8, -2];

s2 = struct(); % Anden kugle
s2.r = [10, 2];
s2.radius = 2;
s2.m = s2.radius * 10; % Lad massen være skaleret med radius
s2.p = s1.m .* [-5, 4];


dt = 0.1; % tidsskridt
boks_sider = 20; % (m)

t = 0; % start tid (s)
tf = 100; % slut tid (s)
 
while t < tf
  t = t + dt; % Opdater tid
  
  % Opdater position
  s1.r = s1.r + dt.* s1.p./s1.m;  
  s2.r = s2.r + dt.* s2.p./s2.m;
  
  % Tegn cirkler
  [x,y,z] = cylinder(s1.radius,200);
  plot(s1.r(1) + x(1,:),s1.r(2) + y(1,:), 'k')
  hold on
  
  [x,y,z] = cylinder(s2.radius,200);
  plot(s2.r(1) + x(1,:),s2.r(2) + y(1,:), 'r')
  
 
  % Tegn boks
  plot([-boks_sider -boks_sider], [-boks_sider boks_sider], 'k') % venstre side 
  plot([boks_sider boks_sider], [-boks_sider boks_sider], 'k') % højde side
  plot([-boks_sider, boks_sider], [boks_sider boks_sider], 'k') % top
  plot([-boks_sider, boks_sider], [-boks_sider -boks_sider], 'k') % top


  hold off
  axis equal
  axis([-21, 21, -21, 21])
  
  dr = norm(s1.r - s2.r);
  if dr <= (s1.radius + s2.radius) % Kollision!
    
         hold on
     % Plot hastighedsvektor
     s1.p_unit = s1.p ./norm(s1.p) * 2;
     s2.p_unit = s2.p ./norm(s2.p) * 2;
     pu = plot([s1.r(1), s1.r(1) + s1.p_unit(1)], [s1.r(2), s1.r(2) + s1.p_unit(2)],'g','LineWidth',1.2)    
     plot([s2.r(1), s2.r(1) + s2.p_unit(1)], [s2.r(2), s2.r(2) + s2.p_unit(2)],'g','LineWidth',1.2)

     % Plot linje mellem de to OPDATEREDE punkter
     pos_cm_p = plot([s1.r(1), s2.r(1)], [s1.r(2), s2.r(2)],'.-b')
         
     % Plot centre of mass point
     r_cm = (s1.m * s1.r + s2.m * s2.r)./(s1.m + s2.m)
     cm_plot = plot(r_cm(1), r_cm(2),'*k')
     
    % Take a step back, we had a collision..
    % TODO: Vi bør beregne det eksakte kollisionstidspunkt..
    

    % Calculate the velocity
    s1.v = s1.p./s1.m;
    s2.v = s2.p./s2.m;

    % Center of mass frame
    M = s1.m + s2.m;
    v_cm = ( (s1.m .* s1.v) + (s2.m .* s2.v) ) ./ M;
    
    s1.v = -(s1.v - v_cm) + v_cm;
    s2.v = -(s2.v - v_cm) + v_cm;
    
    % Back to momentum!

    s1.p = s1.v .* s1.m;
    s2.p = s2.v .* s2.m;
    
    
    %% Move along, we are done now!
    
    s1.p_unit = s1.p ./norm(s1.p) * 2;
    s2.p_unit = s2.p ./norm(s2.p) * 2;
    plt_mom_after = plot([s1.r(1), s1.r(1) + s1.p_unit(1)], [s1.r(2), s1.r(2) + s1.p_unit(2)],'y','LineWidth',1.2)    
    plot([s2.r(1), s2.r(1) + s2.p_unit(1)], [s2.r(2), s2.r(2) + s2.p_unit(2)],'y','LineWidth',1.2)


     % Plot linje mellem de to punkter et-tidsskridt tilbage
     plt_pos_after_coll = plot([s1.r(1), s2.r(1)], [s1.r(2), s2.r(2)],'.--y')

     pause(0.1)
  end
  
  % Kollision med væg S1
  if s1.r(2)+s1.radius >= boks_sider
    s1.p = [s1.p(1) -s1.p(2)];
  end
   
  if s1.r(1)+s1.radius >= boks_sider
    s1.p = [-s1.p(1) s1.p(2)];
  end
   
  if s1.r(2)-s1.radius <= -boks_sider
    s1.p = [s1.p(1) -s1.p(2)];
  end
   
  if s1.r(1)-s1.radius <= -boks_sider
    s1.p = [-s1.p(1) s1.p(2)];
  end
  
  % Kollision med væg S2
  if s2.r(2)+s2.radius >= boks_sider
    s2.p = [s2.p(1) -s2.p(2)];
  end

  if s2.r(1)+s2.radius >= boks_sider
    s2.p = [-s2.p(1) s2.p(2)];
  end

  if s2.r(2)-s2.radius <= -boks_sider
    s2.p = [s2.p(1) -s2.p(2)];
  end

  if s2.r(1)-s2.radius <= -boks_sider
    s2.p = [-s2.p(1) s2.p(2)];
  end
 
  pause(0.01)
  
end
Download kildekode